LimundoGrad d.o.o. obaveštava sve korisnike koji koriste internet platformu Oglasindo.rs
da će ista prestati sa radom 11. 3. 2020. godine.

S tim u vezi svi postavljeni oglasi biće nedostupni zaključno sa napred navedenim datumom.
U slučaju da postoje neke neizmirene obaveze prema korisnicima pozivaju se isti da svoje zahteve dostave zaključno sa 11. 2. 2020.

Postavi oglasTOP u kategoriji 160 din

Vaš oglas će uvek biti vidljiviji sa promo opcijom TOP

Osenčena pozadina 70 din

Obojte oglas, istaknite ga u pretrazi

Oglas istaknut na naslovnoj strani 250 din

Najbolji način da svi vide vašu ponudu

Prevucite slike ovde ili kliknite na ovo polje za upload slika.
Cena postavljanja: 0 din