Ugradnja alarmnih uređaja, videonadzora, interfona, sistema slabih struja

Opis i karakteristike

ALARM SERVIS obezbeđuje kompletnu logističku podršku pri realizaciji i održavanju elektronskih sistema za zaštitu objekata, ljudi i njihove imovine, kao što su:
- Rano otkrivanje i automatsko gašenje požara
- Spoljna i unutrašnja zaštita objekta od provale i prepada
- Kontrola pristupa
- Video nadzor zatvorenog kruga
- Detekcija toksičnih i eksplozivnih gasova
- Kontrola rada čuvara
- Automatizacija kapija, rampi i dr.
Pomenuta logistička podrška obezbeđuje realizaciju profesionalnih sistema sa maksimalnom pouzdanošću i raspoloživošću u radu, uz minimizaciju troškova tokom čitavog životnog ciklusa sistema.
U početnim fazama realizacije sistema , na bazi sagledanih potreba Investitora, određujemo koncept zaštite sa aspekta optimizacije odnosa cena/performanse. Po usvajanju koncepta zaštite objekta od strane Investitora pristupamo izradi Projektne dokumentacije koja u potpunosti definiše elektronski sistem obezbeđenja. Dalje faze realizacije elektronskog sistema zaštite su:
- instalaciono/montažerski radovi
- programiranje sistema
- puštanje u rad
- funkcionalno testiranje
- izrada i isporuka potrebne tehničke dokumentacije
-obuka korisnika za rukovanje sistemom kao i predaja sistema Investitoru na korišćenje.
Tokom eksploatacije sistema, odnosno tokom garantnog i van garantnog perioda, pružamo potrebnu podršku pri održavanju sistema u obimu i načinu koji je komplementaran sa tehničkim mogućnostima korisnika.
Dosadašnji poslovni uspesi firme su potvrda da je izabran pravi put i način realizacije sistema elektronskog obezbeđenja i da i dalje treba ulagati u stručno osposobljavanje ljudi, prateću opremu ali pre svega u korektne i profesionalne odnose sa poslovnim partnerima jer:
VAŠA BEZBEDNOST JE NAŠA PROFESIONALNA BRIGA


  • Broj prikaza: 705
  • Objavljen:
  • Ističe: 19.08.2016. 23:59
  • Šifra oglasa: 226357